top of page

Maandag… Jesus met 'n sweep in die hand (Matt 21:12 - 17)Lees vandag - Matt. 21:12-17; Mark 11:15-19; Luk 19:45-48; Joh 2:13-22


Josefus die geskiedskrywer skryf dat daar oor Paasfees oor die twee miljoen mense in Jerusalem bymekaar gekom het. Die Jode moes een maal per jaar tempelbelasting betaal. Dit kon nie gedoen word met vreemde munte met heidense afbeeldings daarop nie. Dié munte kon omgeruil word vir tempelsikkels.


Kommissie is gehef op die tempelgeld. Dit het 'n betalende bedryf geword en die hoëpriester Annas het al hoe ryker geword. Gelowiges is uitgebuit. Jesus vleg 'n sweep en dryf die uitbuiters uit die tempel. “Breek die tempel af” sê Jesus en in drie dae sal ek dit herbou. Hy praat van Sy liggaam en komende dood en opstanding maar hulle verstaan dit nie.

Vier dae later sou hulle hierdie selfde woorde teen Hom gebruik. Maar die onreg teen Hom sou Hy verdra. Die sweep van God sou Hom tref sodat sondaars by God se tafel kon aansit.


Versprei die Woord – SHARE dit asb!

265 views0 comments

Comments


bottom of page