top of page

Opstanding-Sondag… 'n Leë graf (Joh 20:1-10)Lees vandag - Matt. 28:1-8; Mark 16:1-6; Luke 24:1-11; Joh 20:1-10


Op die eerste dag van die nuwe week het die engele wat die graf bewaak het die steen voor die graf weggerol en uitgeroep:" Hy is nie meer hier nie want Hy het opgestaan" Hy maak alles oop. In die donker van hierdie wêreld maak Hy vir ons oop sodat elkeen 'n toekoms en hoop kan hê. Nou sal my en jou lewe ook nie meer eindig met 'n graf nie, maar met die opstanding uit die dood. Hy kom maak vir ons 'n deur oop, sodat ons elkeen 'n toekoms kan hê. Want Hy lewe en wil dat ons ook lewe.


Versprei die Woord – SHARE dit asb!

191 views0 comments
bottom of page