top of page

Goeie Vrydag… Aan 'n kruis op Golgota (Joh 19:17)Lees vandag - Matt. 27:1-61; Mark 15:1-47; Luk 22:66 – 23:55; Joh 18:28 – 19:42


Van baie vroeg tot sononder het die pyniging van Jesus gestrek op hierdie dag. Die Sanhedrin het vroegoggend weer 'n vergadering gehou. Hulle kon nie self die doodsvonnis uitspreek nie, Pilatus moes dit doen. Die klagtes is nou nie meer godslastering nie. Op grond daarvan sou Pilatus nie die doodsvonnis kon uitspreek nie. Jesus word ook nou aangekla dat Hy die volk verlei om nie belasting te betaal nie. Hy sê ook dat Hy die koning is. Judas is die enigste wat reageer op die aanklagte teen Jesus. Hy roep uit dat hy onskuldige bloed verraai het. Pilatus wil nie die vonnis voltrek nie, want hy vind geen skuld in Jesus nie. Hy stuur Jesus terug na Herodus. Herodus maak 'n bespotting van Jesus deur Hom soos 'n koning te laat aantrek.


Hy word terug na Pilatus gestuur. Pilatus wil Jesus laat gésel en dan vrylaat. Dit ontketen heftige reaksie en laat Pilatus skrik. Hy laat hulle tussen Jesus en Barabas, 'n gehate misdadiger, kies om vry te laat. Tot Pilatus se verbasing skree die skare Barabas moet vrygelaat word. Hy was sy hande in onskuld en lewer Jesus oor om gekruisig te word.. Dit was die sesde uur, die uur waarop voorbereidings getref is om die paaslammers te slag. Op hierdie uur word daar gereed gemaak om die ware Paaslam te slag. Jesus volg 'n moeisame en pynlike lydingspad na die kruis. Simon van Cirene help Jesus na die kruis. Jesus word aan die kruis vasgeslaan met 'n misdadiger aan elke kant. Hy word verder gespot en verneder. Voordat Jesus sterf uiter Hy sewe kruiswoorde. Met die laaste kruiswoord "Vader in U hande gee ek my gees oor" blaas Hy sy laaste asem uit.


Versprei die Woord – SHARE dit asb!

326 views0 comments

Comments


bottom of page