top of page

Dinsdag… 'n Koringkorrel wat moet sterf
Lees vandag: Joh 12: 20 – 36, Matt 21: 28 – Matt 22:46


Die Dinsdag was vir Jesus 'n baie voldag. Nie minder as vyf afvaardigings kom na Hom toe. Die Jode stuur mense met die hoop dat Hy in 'n onbewaakte oomblik iets sou sê. Van Jesus se belangrikste gelykenisse vertel Hy op hierdie dag. Hy praat ook op hierdie dag oor die wederkoms en die finale oordeel.


Johannes skryf van 'n klompie Grieke wat op hierdie dag na Filippus gaan met 'n versoek: Meneer ons wil graag vir Jesus sien. Jesus raak oor hulle koms baie benoud. Dit was vir Hom wonderlik maar aan die anderkant ook 'n versoeking. 'n Versoeking om die Jode en die kruis te laat vaar en na die Grieke te gaan. Enige moontlikheid buite die kruis om was 'n versoeking. Jesus se reaksie is dat Hy soos 'n koringkorrel in die grond moet val en sterf. Hy kies die kruis. In die plek van 'n lourierkrans kies Hy 'n doringkroon, in die plek van 'n septer 'n riet.


Versprei die Woord – SHARE dit asb!

277 views0 comments

Comments


bottom of page